Online Ürün Satışları İçin Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”) HDC Saç Yerleştirme ve Aksesuarları İth. İhr. Tic. LTD. ŞTİ. (“Satıcı” veya “Şirket”) ile www.thehairdetectivestore.com web sitesi üzerinden ürün satın alan kişi veya kuruluş (“Alıcı” veya “Müşteri”) arasında, taraflar arasında paylaşılan gizli bilgilerin korunması amacıyla düzenlenmiştir. Taraflar aşağıdaki hüküm ve koşulları kabul eder:

 1. Gizli Bilginin Tanımı:

“Gizli Bilgi”, Satıcı tarafından Alıcıya açıklanan sözlü, yazılı veya başka herhangi bir biçimde kamuya açık olmayan, özel veya gizli bilgileri ifade eder. Bu, ticari sırları, ürün bilgilerini, fiyatlandırma stratejilerini, pazarlama planlarını, müşteri listelerini, finansal bilgileri ve Satıcı tarafından gizli kabul edilen diğer bilgileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

 1. Alıcının Yükümlülükleri:

 • Alıcı, Gizli Bilgilerin gizliliğini korumayı ve makul bir özen standardından daha az olmamak kaydıyla, benzer nitelikteki kendi gizli bilgilerini korumak için göstereceği özen derecesinde korumayı kabul eder.
 • Alıcı, Gizli Bilgileri, web sitesi aracılığıyla bir satın alma işlemi yapmak ve Satıcı ile etkileşimde bulunmak için gerekenler dışında herhangi bir amaçla kullanmayacaktır.
 • Alıcı, Gizli Bilgileri, yasaların gerektirdiği durumlar veya Satıcının açık yazılı izni dışında, Satıcının önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyecektir.
 • Alıcı, Gizli Bilgilere erişimi, meşru bir şekilde bilmesi gereken ve en az bu Sözleşmede yer alanlar kadar kısıtlayıcı gizlilik yükümlülüklerine bağlı olan çalışanları, temsilcileri veya yüklenicileri ile sınırlandıracaktır.
 1. Gizlilikten İstisnalar:

Bu Sözleşmede belirtilen gizlilik yükümlülükleri aşağıdaki bilgiler için geçerli olmayacaktır:

 • Yazılı kayıtlarla kanıtlandığı üzere, Satıcı tarafından ifşa edilmeden önce Alıcı tarafından zaten bilinen;
 • Alıcı tarafından bu Sözleşmenin ihlali olmaksızın kamuya açık olan veya kamuya açık hale gelen;
 • Alıcı tarafından herhangi bir gizlilik yükümlülüğü olmaksızın üçüncü bir taraftan haklı olarak elde edilen; veya
 • Alıcı tarafından Gizli Bilgiler kullanılmadan veya bunlara atıfta bulunulmadan bağımsız olarak geliştirilen.
 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması:

Satıcı, Gizli Bilgilerin Alıcı veya herhangi bir üçüncü tarafça yetkisiz kullanımı veya ifşasından kaynaklanan ve Alıcı tarafından maruz kalınan hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu olmayacaktır.

 1. Süre ve Fesih:

İşbu Sözleşme, Alıcının Satıcının web sitesine ilk erişim tarihinden itibaren yürürlükte kalacak ve taraflardan biri tarafından feshedilene kadar süresiz olarak devam edecektir. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi feshedebilir. Ancak, gizlilik yükümlülükleri bu Sözleşmenin feshinden sonra da devam edecektir.

 1. Yöneten Kanun ve Yargı Yetkisi:

Bu Sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın [Ülkeniz/ Eyaletiniz] kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili tüm ihtilaflar münhasıran [Şehriniz/İlçeniz, Eyaletiniz]’de bulunan eyalet veya federal mahkemelerde çözülecektir.

 1. Sözleşmenin Sonu:

İşbu Sözleşme, taraflar arasında işbu Sözleşmenin konusuyla ilgili tüm anlayış ve anlaşmayı teşkil eder ve Gizli Bilgilerle ilgili yazılı veya sözlü tüm önceki müzakerelerin, anlayışların ve anlaşmaların yerine geçer.

Alıcı, Satıcının web sitesine erişerek veya kullanarak ve ürünleri satın alarak, bu Gizlilik Sözleşmesinin tüm hüküm ve koşullarını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini onaylar.

Herhangi bir sorunuz varsa veya daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyarsanız, lütfen HDC Saç Yerleştirme ve Aksesuarları İth. İhr. Tic. LTD. ŞTİ. ile web sitesinde verilen iletişim bilgileri aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.