The Hair Detective Store (“biz”, “biz” veya “bizim”) tarafından işletilen https://thehairdetectivestore.com web sitesini (“Hizmet”) kullanmadan önce lütfen bu Kullanım Koşullarını (“Koşullar”, “Kullanım Koşulları”) dikkatlice okuyun.

Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanımınız, bu Şartları kabul etmeniz ve bunlara uymanız koşuluna bağlıdır. Bu Koşullar, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğerleri için geçerlidir.

Hizmete erişerek veya Hizmeti kullanarak bu Şartlara tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Şartların herhangi bir bölümüne katılmıyorsanız, Hizmete erişemezsiniz.

Hesaplar
Bizde bir hesap oluşturduğunuzda, bize her zaman doğru, eksiksiz ve güncel bilgiler sağlamalısınız. Bunu yapmamanız Şartların ihlali anlamına gelir ve Hizmetimizdeki hesabınızın derhal feshedilmesine neden olabilir.

Hizmete erişmek için kullandığınız parolayı korumaktan ve parolanız ister Hizmetimizde ister üçüncü taraf bir hizmette olsun, parolanızla gerçekleştirdiğiniz her türlü faaliyet veya eylemden siz sorumlusunuz.

Şifrenizi herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemeyi kabul etmektesiniz. Herhangi bir güvenlik ihlalinden veya hesabınızın yetkisiz kullanımından haberdar olduğunuzda derhal bizi bilgilendirmelisiniz.

Fikri Mülkiyet
Hizmet ve orijinal içeriği, özellikleri ve işlevselliği, The Hair Detective Store ve lisans verenlerinin münhasır mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar
Hizmetimiz, The Hair Detective Store’a ait olmayan veya onun tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar içerebilir.

The Hair Detective Store, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve bunlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, Saç Dedektifi Mağazasının, bu tür web sitelerinde veya hizmetlerde bulunan veya bunlar aracılığıyla sunulan bu tür içerik, mal veya hizmetlerin kullanımı veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz.

Ziyaret ettiğiniz tüm üçüncü taraf web sitelerinin veya hizmetlerinin hüküm ve koşulları ile gizlilik politikalarını okumanızı önemle tavsiye ederiz.

Fesih
Hesabınızı, Şartları ihlal etmeniz dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin derhal feshedebilir veya askıya alabiliriz.

Fesih üzerine, Hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Hesabınızı sonlandırmak isterseniz, Hizmeti kullanmayı bırakabilirsiniz.

Mülkiyet hükümleri, garanti feragatnameleri, tazminat ve sorumluluk sınırlamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şartların doğası gereği fesihten sonra da geçerli olması gereken tüm hükümleri fesihten sonra da geçerli olacaktır.

Yöneten Kanun
İşbu Koşullar, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Türkiye kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.

Bu Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız, bu haklardan feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların geri kalan hükümleri yürürlükte kalacaktır. Bu Koşullar, Hizmetimizle ilgili aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve Hizmetle ilgili aramızda olabilecek önceki anlaşmaların yerini alır ve bunların yerine geçer.

Değişiklikler
Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bir revizyon önemliyse, yeni şartların yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce bildirimde bulunmaya çalışacağız. Neyin önemli bir değişiklik teşkil ettiği tamamen bizim takdirimize bağlı olarak belirlenecektir.

Bu revizyonlar yürürlüğe girdikten sonra Hizmetimize erişmeye veya kullanmaya devam ederek, revize edilmiş şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Yeni şartları kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmeti kullanmayı bırakın.

Bize Ulaşın
Bu Şartlar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.